Βιομηχανική ψυχολογία 

Βιομηχανική

ψυχολογία 

Οι βιομηχανικοί ψυχολόγοι χρησιμοποιούν αρχές και μεθόδους να αντιμετωπίσουν θέματα που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο. Η επιστήμη αυτή είναι ένα εργαλείο για τη βελτίωση της Οργανωσιακής εικόνας, την αύξηση της παραγωγικότητας και των τρόπων εργασίας..

Διαδικασία
για βιομηχανική-οργανωσιακή
αξιολόγηση/εκτέλεση 
Παρακαλώ σημειώστε ότι παρακάτω είναι ένα γενικό σχεδιάγραμμα που χρησημοποιειται για τις περισσότερες εταιρίες. Ένα προσωποποιημένο, προσαρμοσμένο σχέδιο, εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. 
Βήμα 1/6
Συνάντηση

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα έχουμε μια πρώτη συνάντηση όπου θα συζητήσουμε τους στόχους που έχετε για την εταιρία σας.

Βήμα 2/6
Συλλογή δεδομένων για προσωπική ανάλυση

Προχωρώντας, θα συλλέξω τα απαραίτητα δεδομένα για να διαμορφώσω το καλύτερο δυνατόν σχέδιο.

Βήμα 3/6
Παρουσίαση σχεδίου και συζήτηση της εφαρμογής του

Παρουσίαση του σχεδίου με λεπτομερή προγραμματισμό και συζήτηση πιθανών αλλαγών.

Βήμα 4/6
Εφαρμογή σχεδίου

«Τοποθετούμαι» στην εταιρία σας και ξεκινώ να δουλεύω με το προσωπικό και το εκάστοτε τμήμα. 

Βήμα 5/6
Βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση

Βασιζόμενοι στο συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα, μια 3μηνη αξιολόγηση πραγματοποιείται για προσαρμογή πιθανών αλλαγών. 

Βήμα 6/6
Μακροπρόθεσμη αξιολόγηση

Εξέταση της επιτυχίας του σχεδίου παρέμβασης και συζήτηση πιθανών αναγκών και αλλαγών.

All rights reserved mindshift.