Εργασιακή ψυχολογία

Δημιουργούμε επιτυχημένα εργασιακά περιβάλλοντα με γνώμονα την επαγγελματική εμπειρία και το ομαδικό πνεύμα.

buildings logo for industrial for mindshift.gr

Εργασιακή ψυχολογία

Τα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα χαρακτηρίζονται από την ποικιλομορφία, τους γρήγορους ρυθμούς και τις συνεχείς διαφοροποιήσεις ως προς τις ανάγκες τους. Οι εργασιακοί ψυχολόγοι επενδύουν σε ένα εύρος θεωριών και ολιστικών μεθοδολογικών μοντέλων προκειμένου να αντιμετωπίσουν όλα τα ζητήματα που προκύπτουν, από το καθημερινό άγχος μέχρι το λεγόμενο burnout. Το mindshift δημιουργεί εξελιγμένες οργανωσιακές συνθήκες που ευνοούν τα ευέλικτα μοντέλα εργασίας και αυξάνουν την παραγωγικότητα.

Διαδικασία αξιολόγησης και υλοποίησης της εργασιακής ψυχολογίας

Τα παρακάτω βήματα προσφέρουν μια γενική ιδέα του βασικού σχεδίου που εφαρμόζεται στις περισσότερες εταιρείες. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε κάθε περίπτωση ως ξεχωριστή, οπότε επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε το προσαρμοσμένο πλάνο που θα λειτουργήσει για εσας.

Ένας λεπτομερής οδηγός

step one for industrial psychology for mindshift.gr

Βήμα 1/6
Συνάντηση

Σκοπός της αρχικής μας συνάντησης είναι να συζητήσουμε τους στόχους που έχετε θέσει για την επιχείρηση σας. Αυτή η διαδικασία θα μου επιτρέψει να γνωρίσω καλύτερα το υπόβαθρο της επιχείρησης σας.

notepad for step 2 industrial psychology for mindshift.gr

Βήμα 2/6
Συλλογή δεδομένων για ενδελεχή ανάλυση

Στη συνέχεια, θα συγκεντρώσω τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για να σχεδιάσω ένα λεπτομερές πλάνο εργασίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, θα αποκτήσω μια πιο στενή συνεργασία με την ομάδα ειδικών της επιχείρησης σας.

progress report for industrial psychology for mindshift.gr

Βήμα 3/6
Παρουσίαση πλάνου και καθορισμός της διαδικασίας υλοποίησης

Το σημείο αυτό περιλαμβάνει την παρουσίαση ενός λεπτομερούς χρονικού πλαισίου. Έτσι θα έχετε άποψη της διαδικασίας όπως αυτή θα υλοποιηθεί βήμα προς βήμα καθώς και πως ανταποκρίνεται στην στρατηγική της επιχείρησης σας. Στο τέλος της παρουσίασης θα αποφασίσουμε και το χρονοδιάγραμμα.

step four company industrial psychology for mindshift.gr

Βήμα 4/6
Υλοποίηση

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την “ενσωμάτωση” μου στην επιχείρηση σας όπου ξεκινώ πλέον να εργάζομαι μαζί με το προσωπικό σας στα διάφορα τμήματα. Αυτό προϋποθέτει μια τεχνική ομαλής μετάβασης μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι θα εξοικειωθούν με την παρουσία μου, τη διαδικασία και την ομαδική δουλειά προς την αλλαγή. Παράλληλα, θέτουμε μηνιαίους στόχους προκειμένου να εγγυηθεί η ικανοποίηση τους στην ώρα τους.

step 5 short term review for industrial psychology for mindshift.gr

Βήμα 5/6
Βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση

Αναλόγως του συμφωνηθέντος χρονικού πλαισίου, μια αξιολόγηση λαμβάνει χώρα με το πέρας του πρώτου τριμήνου ώστε να ρυθμιστούν τυχόν αλλαγές που έχουν προκύψει. Έπειτα, μια σειρά συναντήσεων θα εγγυηθεί ότι η διαδικασία έχει πλέον δρομολογηθεί και θα συζητηθούν επιπλέον βήματα εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο.

step 6 checklist for industrial psychology for mindshift.gr

Βήμα 6/6
Μακροπρόθεσμη αξιολόγηση

Με το πέρας του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος υλοποίησης, πραγματοποιείται μια μακροπρόθεσμη αξιολόγηση του πλάνου με σκοπό να ανασκοπήσουμε την επιτυχία του σε αντιπαραβολή με τους στόχους που θέσαμε. Με αυτό κατά νου, θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε ενδεχόμενες αλλαγές ή/και ανάγκες για το εγγύς μέλλον.

Έχω μια μικρή εταιρεία που αντιμετωπίζει μερικά θέματα. Πως θα ξέρω ότι το mindshift είναι κατάλληλο για μένα;

Όταν αποφασίσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με πιθανά θέματα που αντιμετωπίζετε, θα σας κάνουμε μια σειρά ερωτήσεων για να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες θα μας βοηθήσουν να αποφασίσουμε ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση για την εταιρεία σας. Θα σας παρουσιάσουμε το σχέδιο μας και μαζί θα αποφασίσουμε ως προς την υλοποίηση του.

%

των εργαζομένων σε εταιρείες είπαν ότι συχνότατα αισθάνονται καταβεβλημένοι.

industrial psychology question for mindshift.gr
rectangle shape for mindshift.gr

Ποια είναι τα οφέλη από την άσκηση και εφαρμογή της γνώσης, της βιομηχανικής ψυχολογίας;

Κάθε σχέδιο που δημιουργείται, βασίζεται στις δικές σας ανάγκες. Με την υλοποίηση του σχεδίου, η εταιρεία θα έχει ανταπόκριση στα πρότυπα που έχετε ορίσει. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν σε όλη τη συνεργασία μας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μακροπρόθεσμα για κάθε θέμα που προκύπτει στην εταιρεία σας.

mindshift

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εργασιακή ψυχολογία και τα οφέλη της;

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποτεδήποτε